NEWS

ຂ່າວໃໝ່ຫລ້າສຸດ.

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລຳດັບລາຍການຜົນການສອບເສັງ
1 ສາຂາວິຊາ ເອລັກໂຕຣນິກ
2 ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
3 ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ
4 ສາຂາວິຊາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ
5 ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ
6 ສາຂາວິຊາ ເລຂານຸການ
7 ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ
8 ສາຂາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
9 ສາຂາວິຊາ ການຄ້າສາກົນ
10 ສາຂາວິຊາ ການຕະຫລາດ
11 ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານຈັດສົ່ງສິນຄ້າ
12 ສາຂາວິຊາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ

ໝາຍເຫດ:  ຜູ້ມີລາຍຊື່ຂ້າງເທີງນີ້ໃຫ້ມາສະເໜີໂຕ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 09/09/2019 ຫາວັນທີ 27/09/2019. ຖ້າກ່າຍກຳນົດຖືວ່າສະລະສິດ.

ຜົນການສຳພາດເຂົ້າຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລຳດັບລາຍການຜົນການສອບເສັງ
1 ລະດັບປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນກາງ (9+3) ມໍຕົ້ນ
2 ລະດັບປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນກາງ (12+2) ມໍປາຍ

ໝາຍເຫດ:  ຜູ້ມີລາຍຊື່ຂ້າງເທີງນີ້ໃຫ້ມາສະເໜີໂຕ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 02/09/2019 ຫາວັນທີ 19/09/2019. ຖ້າກ່າຍກຳນົດຖືວ່າສະລະສິດ.

Latest Photos

ຮູບພາບກິດຈະກຳຫລ້າສຸດ

BOARD OF DIRECTORS

ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ.

SAYKHAM PHANTHAVONG

DIRECTOR
"ທ່ານ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ."

Khampeu VONGSIPASOM

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳເປີ ວົງສີປະສົມ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

Khammany LOUANGAPHAY

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳມະນີ ຫຼວງອາໄພ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

COMMING SOON!

Deputy Director
"COMMING SOON!."

Contact

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໄດ້ດັ່ງນີ້:.

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

Pakpasak Technical College

Tel: (+856-21) 213142, 213030

Fax: (+856-21) 218167

P.O.BOX: 3552

Email: info@pakpasak.edu.la

Email: pakpasak@yahoo.com

Go to top