3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ແຂວງຄຳມວນ

ຄະນະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຮາກຖານວິທະຍາໄລເຕັກປາກປ່າສັກ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງນາກາຍ ຄັ້ງວັນທີ 24 ມີນາ 2023