ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ສສກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ສສກ ລົງຕິດຕາມ

News

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14/5/2021 ທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ – ກິລາ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັງຂອງສະຖານການສຶກສາ-ກິລາ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາທີຢູ່ໃນຫໍພັກ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 .