ບໍລິສັດ ລັດສະໝີຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ໄດ້ມອບເຂົ້າກ໋ອງໃຫ້ນັກຮຽນຫໍພັກ

News

ຕ້ອນເຊົ້າວັນທີ 6/5/2021 ບໍລິສັດ ລັດສະໝີຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ໄດ້ມອບເຂົ້າກ໋ອງໃຫ້ນັກຮຽນຫໍພັກຈຳນວນ 170 ກ໋ອງ ເນື່ອງຈາກນັກຮຽນບໍ່ສາມາດກັບບ້ານໄດ້ຍ້ອນການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ຕ່າງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ, ຄະນະຄູອາຈານຮັບຜິດຊອບຫໍພັກ ແລະ ນັກສຶກສາຫໍພັກຈຳນວນໜື່ງ, ສະນັ້ນຈື່ງຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງ ບໍລິສັດ ລັດສະໝີຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ທີມີນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້.