ຊ່າວໝຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະ ສົບໄພພິບັດ

News

ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2021 ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ໄດ້ລົງໄປມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ທີ່ ບ້ານດົງສະຫວ່າງ, ບ້ານສອງຄອນ ແລະບ້ານສິງທ່າ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *