ທັດສະນະສຶກສາ ປີທີ1 ສົກຮຽນ 2020-2021

News

ວັນທີ 12/01/2021 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໄດ້ນຳພານັກຮຽນນັກສຶກສາ ປີທີ1 ໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ