ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ  ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  (ສປປ ລາວ) ມີສຳນັກງານອົງການ, ບໍລິສັດ-ຫ້າງຮ້ານ, ທະນາຄານ ແລະ 3 ໝູ່ບ້ານອ້ອມຮອບ, ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນເຂດເສດຖະກິດທີ່ນຳໜ້າຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.   ມີເນື້ອທີ່  3,2  ເຮັກຕາ, ອາຄານຮຽນ 6 ຫລັງ, ຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ 50 ຫ້ອງ, ໂຮງຝຶກງານ  3 ຫລັງ,  1 ມີຫໍສະໝຸດ, ມີຫ້ອງຮຽນ COMPUTER  8 ຫ້ອງ  ທີ່ປະກອບມີຄອມພິວເຕີ 200 ຊຸດ,  3 ມີຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ,    ມີສະໂມສອນ,  ຫໍພັກ-ຫໍອາຫານ,    ສະຖານທີ່ຫລີ້ນກິລາ ແລະ   ພັກຜ່ອນເໝາະສົມ.