1.1 ໜ້າ​ທ​ີ່ ​ແລະ ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ:

  • ​​​​​​​​​​​​​​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງໜົດ
  • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນອກ​ຫລັກສູດ ( ກິລາ, ຂ່າວສານ,  ສິລະ​ປະ​ວັນນະຄະດີ, ນິທັດສະການຕ່າງໆ ແລະ ວຽກ​ງານ​ສະ​ໂມ​ສອນ ).
  •   ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານ​ສະຫວັດດີ​ການ ຂອງ​ນັກຮຽນ – ນັກ​ສຶກສາ
  •   ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະບົບ​ການ​ຕິດຕາມອາ​ດີດ​ນັກ​ສຶກສາ.
  • ໃຫ້​ຄຳ​ແນ​ະນຳ​ວິຊາ​ຊີບແກ່​ນັກຮຽນ ມ. ​ຕົ້ນ ແລະ ມ.​ ປາຍ​ກໍຄື​ກຸ່ມ​ເປົ້າໝາຍທີ່​ສົນ​ໃຈທີ່ຢາກຮຽນວິຊາຊີບ
  •   ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳກ່ຽວກັບ​ການ​ປະກອບ​ອາຊີບ ​ແລະ ການ​ຊອກ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້​ຮຽນ​ຈົບ –  ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານຫໍ​ພັກ – ຫໍ​ອາຫານ

1.2. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

  • ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນຈົບ
  •  ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳນອກຫລັກສູດ
  •  ໜ່ວຍງານແນະນຳວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ
  •  ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ – ຫໍອາຫານ