NEWS

ຂ່າວໃໝ່ຫລ້າສຸດ.

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປີດຮັບຝຶກອົບຮົບຫຼັກສູດວິຊາຊີບ ລະດັບ C1 :

PSTC

Latest Photos

ຮູບພາບກິດຈະກຳຫລ້າສຸດ

BOARD OF DIRECTORS

ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ.

SAYKHAM PHANTHAVONG

DIRECTOR
"ທ່ານ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ."

Khampeu VONGSIPASOM

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳເປີ ວົງສີປະສົມ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

Khammany LOUANGAPHAY

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳມະນີ ຫຼວງອາໄພ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

COMMING SOON!

Deputy Director
"COMMING SOON!."

Contact

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໄດ້ດັ່ງນີ້:.

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

Pakpasak Technical College

Tel: (+856-21) 213142, 213030

Fax: (+856-21) 218167

P.O.BOX: 3552

Email: info@pakpasak.edu.la

Email: pakpasak@yahoo.com

Go to top